OKULUMUZ

Hakkımızda

Müdürlüğümüzün halen hizmet verdiği binaların yapımına "TOPLUM POLIS SİTESİ” olarak 26 Ekim 1979 tarihinde başlanmış, Bakanlık onayı ile 06 Mart 1985 tarihinde Polis Okulu olarak hizmet vermesi öngörülmüş, 4 Ağustos 1986 tarihinde de eğitime başlamıştır.

 

Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, yasalara ve insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Emniyet Teşkilatımızda verimli görev yapabilecek bilgi, beceri, uygulama yeteneği kazandıracak, disiplinli personel yetiştirmek için hizmet öncesi eğitim veren Okulumuz 1986-2005 yılları arasında, 13 eğitim döneminde 4.688 öğrenci, 2005-2012 yılları arasında 11 eğitim döneminde 3.095 öğrenci mezun ederek Teşkilatımıza kazandırmıştır.

 

Trafik polisinin eğitim düzeyini yükseltmek, çalışmalarındaki verimliliği arttırma ve trafik kazalarının önlenmesinde çok önemli paya sahip olduğu gerçeğinden hareketle, 1999-2005 yılları arasında “TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ” olarak 5.567 kursiyere “Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi” ile 7.022 kursiyere de “Genel Geliştirme Eğitimi” verilerek toplam 12.589 personele trafik eğitimi verilmiştir.

Müdürlüğümüz 22 Temmuz 2012 tarihinden itibaren “Eskişehir Trafik Polis Meslek Eğitim Merkezi ”olarak faaliyetlerine devam etmekte olup, Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitiminde 5704, Kaza Araştırması ve Bilirkişilik Eğitiminde 1112, Takoğraf Eğitiminde 296, Radar Eğitiminde 311, Alkolmetre Eğitici Eğitiminde 18, Rütbeli Personel Temel Trafik Eğitiminde 283, Motorsikletli Polis Eğitici Eğitiminde 28 ve G sınıfı Sürücü Belgesi Eğitiminde 380, Trafik Geliştirme Eğitimlerinde 140, Trafik Eğitimcisi Kursunda 154, Kaza Arş. ve Bilirkişilik Eğitici Eğitiminde 77 olmak üzere toplam 8504 personele eğitim verilmiştir.